O nama

Opće informacije

Osnovni podaci

Puni naziv društva: INDUSTRIJSKA ZONA izgradnja i upravljanje industrijskom zonom d.o.o.
Skraćeni naziv: INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Sjedište: Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
Adresa uprave: Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2
Direktorica: Linda Sciucca, dipl.oecc.
MB:
03337863
OIB: 88897073492
Temeljni kapital: 171.608.000,00 kn
IBAN: HR932402006-1100388373, Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka

Članovi Društva:

 • GRAD BAKAR, Bakar, Primorje 39, OIB 31708325678, 99,361 % svih poslovnih udjela
 • OPĆINA ČAVLE, Čavle, Čavle 206, OIB 27613220645, 0,574 % svih poslovnih udjela
 • GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, OIB 54382731928 , 0,065 % svih poslovnih udjela

Predmet poslovanja: Poslovanje nekretninama

 • nadzor nad gradnjom
 • inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering. i sigurnosni inženjering
 • izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije
 • praćenje i čuvanje ekološkog stanja zone
 • održavanje zajedničkih objekata zone
 • održavanje čistoće
 • održavanje javnih površina
 • održavanje zelenih površina na javnim površinama
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • održavanje parkirališta
 • održavanje morskih plaža i drugih površina na pomorskom dobru
 • građenje, projektiranje i nadzor
 • upravljanje slobodnom zonom
Organi društva

Skupština društva:

Skupštinu saziva Uprava društva ili Nadzorni odbor društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Skupština društva odlučuje o pitanjima određenim zakonom i Društvenim ugovorom.

Predsjednik Skupštine je Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od 5 (pet) članova.Članove Nadzornog odbora  bira (njih četvero ) Skupština , a jednog člana imenuju zaposlenici sukladno odredbama Zakona o radu na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članovi nadzornog odbora su:
Maja Šepac Rožić,  predsjednica nadzornog odbora, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Viktor Polić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marinko Rončević, član nadzornog odbora, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Robert Blažina, član nadzornog odbora, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Senija Kučan,  član nadzornog odbora, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Uprava društva

Uprava društva sastoji se  od  jednog člana (direktora), koji samostalno vodi poslove i zastupa društvo. Direktor zastupa društvo samostalno i pojedinačno do iznosa od 100.000,00 kuna (slovima: sto tisuća kuna), a za poslove čija vrijednost prelazi pojedinačni iznos od 100.000,00 kuna (slovima: sto tisuća kuna), direktor društva mora ishoditi suglasnost Nadzornog odbora društva. Direktora društva imenuje Skupština Društva, na prijedlog Nadzornog odbora društva, a na temelju prethodno raspisanog i provedenog  javnog natječaja. Mandat direktora društva traje 4 (četiri) godine. Direktorica je Linda Sciucca, dipl.oecc.

Unutarnje ustrojstvo

1. UPRAVA, PRAVNI  I  OPĆI POSLOVI

Direktorica
Linda Sciucca, dipl.oecc.
tel. (051) 253 062
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditeljica općih i pravnih poslova
Senija Kučan, dipl.iur.
tel. (051) 253 066
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajnica
Zdenka Komadina
tel. (051) 253 060
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. FINANCIJSKI POSLOVI

Voditeljica računovodstva i financija
Marta Živko, dipl.oec.
tel. (051) 253 063
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

3. POSLOVI RAZVOJA I MARKETINGA

Voditelj razvoja i marketinga
mr.sc.  Ivan Biskupić, dipl.ing.građ.
tel. (051) 253 065
e.mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

4. PRIPREMA, NADZOR  I ODRŽAVANJE

Voditelj pripreme, nadzora i održavanja
Goran Čop, dipl.ing.građ.
tel. (051) 253 064
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama(NN 25/13) fizičke i pravne osobe mogu zatražiti informaciju koju posjeduje,raspolaže ili nadzire tijelo javne vlasti.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Društvu.

Pisani zahtjev za ostvarivanjem prava na informaciju može se podnijeti na adresu Industrijska zona d.o.o. , Kukuljanovo 182/2, putem elektronske pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , putem telefaxa na broj 051/253-061, putem telefona na broj 051/253-­­­­­­­­­­­­­­066 ili usmeno na adresi Kukuljanovo 182/2, svaki ponedjeljak od 9,00 do 11,00 sati.

Službenik za informiranje je Senija Kučan, dipl.iur.

Preuzmite dokument: IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI 2017
Preuzmite dokument: IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI 2016 + UPISNIK 2015
Preuzmite dokument: IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI
Preuzmite dokument: ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Preuzmite dokument: SLUŽBENI UPISNIK 2014

U 2013. godini nije bilo zahtjeva za pristup informacijama.
U 2014. godini nije bilo zahtjeva za pristup informacijama.
U 2016. godini nije bilo zahtjeva za pristup informacijama.

Trenutno raspoloživa zemljišta za investitore

Industrijska zona d.o.o. je u okviru svoje razvojne strategije pripremila niz građevinskih zemljišta koja su sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji predviđena za izgradnju gospodarskih građevina.

Svi platoi su uređeni i potpuno komunalno opremljeni:

 • prometnica s izvedenim pristupom na građevinsku česticu
 • sanitarni i protupožarni vodovod
 • oborinska i fekalna kanalizacija
 • javna rasvjeta
 • mogućnost priključka na plinsku, elektro i TK mrežu.

U ponudi su građevinska zemljišta raznih veličina, koja je moguće parcelirati i na manje platoe, ovisno o potrebama ulagača i konfiguraciji terena.

View the embedded image gallery online at:
http://www.ind-zone.hr/o-nama#sigProGalleria4c8a0365f0

Korisne informacije

karta-zone
tko-je-u-zoni
brosura