Tijekom posljednjih desetak godina intenzivnog razvoja zone, potvrdila su se predviđanja da će Industrijska zona Bakar na Kukuljanovu postati gospodarsko središte cijele Primorsko-goranske županije.

Osnova za daljnji razvoj svakog područja na teritoriju RH je prostorno planska dokumentacija. Na području zone već postoji kvalitetan urbanistički plan koji je i do sada omogućio dolazak mnogobrojnih ulagača koji su uz postojeće prostorno-planske odredbe mogli ostvariti svoje zamišljene investicije odnosno izgraditi odgovarajuće objekte koji omogućuju njihovu gospodarsku djelatnost.

Moderne tehnologije u poslovanju postojećih i zahtjevi potencijalnih investitora koji se ističu u konstantnoj komunikaciji s poduzetnicima, nameću potrebu žurnog reagiranja u smislu izmjene i dopune tj. poboljšanja određenih odredbi plana, naravno sve u skladu sa zakonskom regulativom.

Činjenica je da je u naravi loša situacija kada pojedini prostorni planovi ne prate trendove suvremenog društva a češće izmjene i dopune su ustvari pokazatelj velike aktivnosti na području obuhvata plana.

Odredbe koje su sada izmijenjene i dopunjene odnose se na razjašnjavanje pojedinih stavki vezano za građevni i regulacijski pravac, jasno definiranje prometnih površina, područja proizvodne namjene, mogućnost građenja objekata na manjoj udaljenosti od h/2 do susjednih čestica (ne manje od 4m) uz zadovoljavanje određenih uvjeta, mala korekcija trase prometnice u zapadnom dijelu zone, mogućnost građenja složenih građevina, potencijalna mogućnost gradnje infrastrukture izvan trupa prometnice, izgradnja objekta iznad nerazvrstane ceste ukoliko to konfiguracija terena dozvoljava…

Ovakva ažurnost i fleksibilnost, kao i značajna financijska sredstva koja Grad Bakar ulaže u izmjene UPU-a, imaju izrazito pozitivnu posljedicu a to je da se Industrijsku zonu Kukuljanovo /Bakar/ stavlja u poziciju prepoznate i značajne destinacije za sigurno ulaganje i poslovanje, kako domaćih, tako i stranih investitora.

III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo izradila je tvrtka Plan 21 d.o.o., Prolaz Marije Krucifiks Kozulić 4, 51000 Rijeka a odgovorni voditelj plana je bio ovlašteni arhitekt-urbanist Bojan Bilić, dipl.ing.arh.
Kompletan tekst plana sa svim grafičkim prilozima može se pronaći na web stranicama Grada Bakra www.bakar.hr i Industrijske zone d.o.o. www.ind-zone.hr

Skip to content