Nakon par mjeseci intenzivnih radova na platou oznake A6, jasno su vidljive konture platoa  površine cca. 30.000 m² na kojem se gradi prometnica dužine 173,42 metara, uz koju će biti raspoređeno 8 manjih građevinskih parcela površina od 2.000 – 7.000 m².

Izvođač radova tvrtka RIJEKA TRANS d.o.o. kvalitetno izvodi radove, a sve pomno nadziru predstavnici tvrtke KAROLINE KLing d.o.o. u svojstvu ovlaštenog nadzornog inženjera. Održavaju se redovite tjedne koordinacije na kojima se izvještava o izvedenim radovima i radi  na otklanjanju tekuće problematike, koja se gotovo uvijek pojavljuje u tijeku gradnje zbog niza objektivnih okolnosti.

Uz lijepo vrijeme u protekla četiri mjeseca i aktivan angažman izvođača radova koji posjeduje kvalitetnu mehanizaciju za ovu vrstu radova, veliki dio radova na ovoj investiciji je odrađen.

Dovozom velikih količina kamenog materijala za nasip iz iskopa na samom gradilištu i unaprijed definiranih deponija, može se konstatirati da je već 2/3 platoa poravnato na konačnu kotu koja iznosi cca. 293 m.n.m. Konstantno se vrši provjera odnosno mjerenje zbijenosti nasipa, kako bi u potpunosti zadovoljili tražene parametre.

Izvedeni su također u cijelosti svi armiranobetonski potporni zidovi u dužini od 150 metara na sjeverozapadnoj i sjeveroistočnoj granici platoa koji stabiliziraju plato.

Trenutno se radi na postavljanju oborinske i fekalne kanalizacije u trup prometnice, a zatim slijedi sanitarni i protupožarni vodovod, TK i elektroinstalacije, plinovod i javna rasvjeta.

Kako se završetak radova očekuje krajem ljeta, paralelno sa završetkom radova Industrijska zona Bakar d.o.o. će provesti natječaj za prodaju 8 manjih poravnatih i potpuno komunalno opremljenih parcela kako bi se postupak stavljanja u funkciju izgradnje novih gospodarskih objekata ubrzao.

Veseli spoznaja da potencijalnih investitora koji su iskazali interes za ovaj projekt ima dosta i da će po dovršetku cijele investicije ovaj dio zone s osam novih poslovnih građevina poprimiti jednu sasvim novu prostorno usklađenu vizuru.

Skip to content