Danom potpisivanja Ugovora o izvođenju radova 16. prosinca 2021.g. između Grada Bakra i Industrijske zone Bakar d.o.o. kao naručitelja radova s jedne strane i tvrtke RIJEKA TRANS d.o.o. odnosno RIJEKA TRANS 2 d.o.o. kao izvođača radova s druge strane, stekli su se preduvjeti za pokretanje novog investicijskog ciklusa u 2022. godini na području Industrijske zone Bakar /Kukuljanovo/.

Radi se o stavljanju u funkciju platoa oznake A6 u zapadnom dijelu zone u blizini upravne zgrade Industrijske zone Bakar d.o.o., neposredno uz mjerno redukcijsku stanicu za plinovod.

Plato se nalazi uz izgrađenu prometnicu s kompletnom infrastrukturom, ali se na njemu projektirala jedna kraća prilazna cesta dužine 173,42 metara s kružnim tokom na kraju uz koju se nalazi 8 parcela, a sve zbog velikog interesa investitora za manjim građevinskim terenima. Prometnica  se sastoji od dva vozna traka širine 2×3,5 m, obostranim pješačkim nogostupom i zelenim pojasom, tako da ukupan koridor prometnice iznosi 14 metara. U prometnici se nalazi kompletna infrastruktura: sanitarni i protupožarni vodovod, odvodnja sanitarne i tehnološke otpadne vode, oborinska odvodnja, energetska i DTK instalacija te javna rasvjeta i koridor plinovoda. Investitor izgradnje interne ceste je Grad Bakar, a vrijednost radova iznosi 2.229.276,82 kn (bez PDV-a).

Industrijska zona Bakar d.o.o.  investitor je izgradnje odnosno ravnanja 28.483,99 m² platoa oznake A6 u okviru kojih se nalazi i izgradnja AB potpornih zidova a vrijednost radova iznosi 2.533.203,33 kn (bez PDV-a). Glavnim projektom kao sastavnim dijelom građevinske dozvole projektirano je 8 manjih građevinskih potpuno poravnatih i komunalno opremljenih parcela površina od cca. 2.000 m² do 7.000 m². Rok izvođenja radova za izgradnju platoa i pripadajuće prometnice je 6 mjeseci.

Ova investicija planirana je, projektirana i krenula je u fazu realizacije po uspješnom modelu primijenjenom na platou oznake B 5.2, gdje su po izgradnji sve parcele pronašle svog novog vlasnika i na njima je već izgrađena nekolicina gospodarskih objekata.

Kako i nadalje postoji veliki interes malih i srednjih poduzetnika, sigurni smo kako će u konačnici i plato oznake A6 s novim pravilno formiranim parcelama i pripadajućim objektima s novim zaposlenicima dati dodatnu dimenziju vizuri cijele zone.

Skip to content