Industrijska zona Bakar d.o.o. Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2, raspisuje: NATJEČAJ broj 1/21 za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Kukuljanovo

I. PREDMET PRODAJE I POČETNA CIJENA :
Građevinsko zemljište odnosno nekretnine koje se nalaze u zapadnom dijelu zone a namijenjene su izgradnji građevine gospodarske namjene uslužne djelatnosti sukladno Urbanističkom planu uređenja Industrijske zone Kukuljanovo. Početna kupoprodajna cijena navedene neporavnate nekretnine iznosi 66,00 EUR/m² za uslužne djelatnosti sukladno Cjeniku Industrijske zone Bakar d.o.o. za 2021.g. Nekretnine navedene u tablici prodaju se u cijelosti odnosno ukupno 48.072 m², prema skici na kojoj su označene žutom bojom.

Za više informacija preuzmite privitak

Natječaj broj 1/21

Skip to content