Renomirana riječka tvrtka Jadran-galenski laboratotij d.d. osnovana gotovo prije 30 godina kao tada prvo potpuno privatno farmaceutsko dioničko društvo u Hrvatskoj, vremenom je rasla i postala internacionalna tvrtka koja danas izuzetno uspješno internacionalno posluje.

Sjedište društva je u Rijeci na Svilnom, gdje je prije pet godina izgrađen veleban poslovno-istraživački-proizvodni kompleks Pharma Valley u kojem se na približno 100.000 m² najsuvremenijom tehnologijom te znanstvenim i visokostručnim pristupom proširuju postojeći kapaciteti a isto tako omogućuje daljnji razvoj kroz nove farmaceutske oblike.

Upravo taj značajan razvojni iskorak doveo je do spoznaje o potrebi izgradnje nove proizvodno skladišne hale velikog kapaciteta koja zbog prostorne ograničenosti nije mogla biti smještena u postojećem kompleksu JGL na Svilnom, već se objekt planirao, projektirao i upravo je počela njegova izgradnja u našoj zoni na Kukuljanovu.

Grad Bakar se i kroz ovu investiciju u zoni pokazao kao najbolje gospodarsko okruženje u široj okolici za nove poduzetničke projekte, jer osim izuzetne lokacije i kompletne infrastrukture posjeduje još dosta slobodnog zemljišta.

Gradilište odnosno budući logistički centar JGL Kukuljanovo nalazi se u sjeveroistočnom dijelu zone (bivša radna zona R 29) u blizini JAX-a tj. Jadran-impexa, na katastarskoj čestici oznake 740, k.o. Kukuljanovo, površine 20.676 m². Radove izvodi GP KRK d.d.

Namjena predmetnog zahvata je izgradnja logističkog centra u funkciji proizvodnje kao dislocirane građevine u sklopu proizvodnog – farmaceutskog kompleksa Svilno. Objekt je ukupne bruto površine 5.785,5 m² i sastoji se od dva funkcionalno povezana i konstruktivno odvojena dijela; automatsko robotizirano visoko regalno skladište kapaciteta 15.000 paletnih mjesta, u temperaturnom režimu 15-25 °C i drugog dijela ekspedita koji se formira istočno i južno oko skladišta koji uključuje i prostor rashladnog skladišta.

Specifičnost ovog objekta je u njegovoj visini koja u maksimalnom dijelu iznosi 21,75 metara i biti će najviša građevina u zoni. Već sada se pokazala opravdana odluka Grada Bakra o konstantnom praćenju potreba investitora i pravovremenom reagiranju izmjenom prostorno planske dokumentacije. Naime, do prije samo godinu dana sukladno odredbama Urbanističkog plana Industrijske zone Kukuljanovo, maksimalna visina objekata je bila dozvoljena do 12 metara, ali se izmjenama plana omogućila izgradnja gospodarskih građevina do 50 metara visine.

Više o JGL d.d. pogledajte na www.jgl.hr

Skip to content