Ovog ljeta započela je izgradnja do sada površinom najvećeg gospodarskog objekta u Industrijskoj zoni Bakar /Kukuljanovo/. Radi se o tvrtki Plodine d.d. koja je u zapadnom dijelu zone započela građenje svog logističko-distributivnog centra. Kako se ovaj domaći trgovački lanac postupno ali konstantno razvijao i došao sada do već impozantne brojke od  84 trgovačkih centara u cijeloj Hrvatskoj, pokazala se potreba jedinstvenog prostora u kojem bi se roba skladištila, sortirala i distribuirala po svim centrima. Na taj način planiraju smanjiti manipulativne troškove i omogućiti kvalitetnije i brže poslovanje.

U poduzetničkoj zoni u Kukuljanovu pronašli su odgovarajuću lokaciju koja je u potpunosti pripremljena i komunalno opremljena, a kvalitetan položaj zone i brzi priključak na autocestu dodatni je razlog za odabir naše zone. Površina građevinske čestice na kojoj se izvodi građenje iznosi 45.281 m², a tlocrtna veličina objekta je impozantnih 22.180 m².

Građevina je arhitektonski oblikovana prema načelima modernog načina gradnje  industrijskih objekata, uz primjenu kvalitetnih tehnologija građenja. Objekt je pravokutnog oblika, montažne AB konstrukcije s AB fasadnim panelima, visine 12,70 m. Krov je predviđen  ravan, nagiba 2%  obložen također panelima. Osnovni prostor unutar građevine čini regalno skladište u prizemnoj etaži s planiranih 24.000 paletnih mjesta. Popratni sadržaji su uredske prostorije sa sanitarijama, garderobe, marendarij, spremište, punionica viličara, vatrodojavna centrala, prostorija za server odnosno elektroormar.

Okoliš građevinske čestice riješiti će se u skladu s odredbama urbanističkog plana s dovoljnim brojem parkirnih i zelenih površina odnosno asfaltiranim prometnicama koje će omogućiti nesmetanu i kvalitetnu manipulaciju teretnih vozila oko objekta.
Radovi su u uznapredovali, a dovršetak cijele investicije i stavljanje objekta u funkciju očekuje se početkom 2019.g.

Skip to content