Vozeći se  glavnom prometnicom kroz zonu jasno se iza Pevex-a uočava nosiva konstrukcija nove velike gospodarske građevine čija gradnja kontinuirano napreduje.

Radi se o investiciji tvrtke INTEREUROPA d.o.o. koja je 17. veljače ishodila građevinsku dozvolu i po njenoj pravomoćnosti započela izgradnju logističko distributivnog centra.

Građevinska parcela na kojoj je započela gradnja oznake je k.č.br. 283/8, k.o. Kukuljanovo-nova, a njena površina je 23.579 m². Zemljište je priključeno na prometnicu radnog naziva A3-A8 prema Urbanističkom planu uređenja Industrijske zone Kukuljanovo. Grad Bakar je izgradnjom moderne prometnice pored kolnog i pješačkog pristupa osigurao kompletnu infrastrukturu predmetnoj parceli  odnosno priključke na sanitarni i protupožarni vodovod, oborinsku i fekalnu kanalizaciju, TK, plinovod, mogućnost priključka na elektroenergetski sustav, a izvedena je i javna rasvjeta prometnice.

Objekt je projektirao glavni projektant građevine Bojan Jurić, dipl.ing.arh. iz tvrtke ARCHITECT JURIĆ d.o.o. iz Splita. Projektant je objekt koncipirao tlocrtno gledajući u obliku slova „L“, orijentacije sjeveroistok-jugozapad, usporedno s javnom prometnicom. Osnovna namjena građevine je skladištenje i distribucija razne vrste robe, te je pored samog objekta organizacija prometa teretnih vozila unutar parcele od velike važnosti.

Građevina se pretežito nalazi na apsolutnoj visinskoj koti 290,95 i sastoji se  od  3 glavne funkcionalne cjeline; visokoregalno skladište, podno skladište i protočno skladište, te pratećih uredskih sadržaja.

Vanjske tlocrtne dimenzije građevine iznose cca. 116,00 m × 102,00 m, objekt je katnosti P+1, maksimalne visine 16,70 m, a ukupna bruto razvijena površina građevine iznosi 7.922,83 m².

Dugoročni poslovni uspjeh koncerna INTEREUROPA postignut je zbog cjelovitoj pristupa kvaliteti poslovanja koju osiguravaju svojim partnerima; brza, sigurna, ekonomična,  pouzdana i za okolinu prihvatljiva logistika.

Dovršetak objekta se očekuje do kraja godine a početak poslovanja aktivirati će novo zapošljavanje.

Skip to content