U samom središtu zone, ispred sjevernog ulaza u trgovački centar PEVEX, započela je rekonstrukcija raskrižja tako da se postojeće četverokrako raskrižje preuređuje u raskrižje s kružnim tokom (rotorom).

Kontinuiranim razvojem Industrijske zone Bakar /Kukuljanovo/, najveće poslovne zone u Republici Hrvatskoj, u zadnjih par godina došlo je do povećanja broja poslovnih subjekata (cca. 200), pa tako i radnika u zoni (cca. 5.100). Tržišni uvjeti poslovanja, kao i sama koncepcija zone je osmišljena tako da se uz glavnu prometnicu u zoni, županijsku prometnicu oznake ŽC 5205, smještaju trgovački sadržaji, dok se uslužna i proizvodna djelatnost pozicionira u ostalim dijelovima zone.

Nekadašnji objekt „Brodokomerc“ kupio je novi investitor AM PS LAMBDA NEKRETNINE d.o.o. Zagreb i započeo s temeljitom rekonstrukcijom građevine i prenamjenom u moderan trgovački centar. Analizirajući količinu prometa koja će se dodatno povećati na tom najfrekventnijem dijelu zone, došlo se do zaključka da je nužno izgraditi novi kružni tok s pet privoza, od kojih je jedan za ulaz odnosno izlaz u novi trgovački centar.

Iz tog razloga investitor Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, ishodila je građevinsku dozvolu i započela rekonstrukciju postojećeg raskrižja odnosno izgradnju kružnog toka. Projektnu dokumentaciju je izradila tvrtka GPZ d.d.  dok radove izvodi tvrtka Goran graditeljstvo d.o.o. Delnice..

Izgradnjom kružnog toka i obližnjeg trgovačkog centra u potpunosti će se promijeniti vizura centralnog dijela zone, a što je još važnije, značajno će se popraviti prometno tehničke karakteristike postojećeg raskrižja te znatno povećati prometna sigurnost i služnost. Na tom ravnom dijelu ceste pojedini nesavjesni vozači vozili su velikom brzinom, tako da je u zadnjih desetak godina zabilježeno nekoliko prometnih nesreća, nažalost i s tragičnim posljedicama.

Kružni tok je projektiran uz najviše prometne standarde kojim će se osigurati bolja protočnost vozila, a ujedno i određeno „smirenje“ prometa.

Ispred Županijske uprave za ceste i vlasnika budućeg trgovačkog centra kao investitora predmetnih radova te Grada Bakra i Industrijske zone d.o.o. Bakar, sve poslovne subjekte u zoni kao i posjetitelje zone molimo za strpljenje i pridržavanje privremene prometne regulacije prometa tijekom izvođenja radova koji bi trebali trajati do kraja veljače, kada bi kružni tok trebao biti dovršen i pušten u promet.

Foto: tunera.info

Skip to content