Početkom rujna investitor RIJEKA TRANS d.o.o., Kukuljanovo 337, započeo je s rekonstrukcijom „Terminala Rijeka-trans“. Građevinska dozvola je od 4. rujna 2023.g. a sastavni dio dozvole je glavni projekt izrađen od projektantskog ureda K-IN d.o.o., glavni projektant Tomislav Kukin, dipl.ing.arh.

Postojeća benzinska postaja koja se nalazi na k.č.br. 229, k.o. Kukuljanovo-nova, dograđuje se s južne strane s novom poslovnom građevinom na četiri kata (P+4),  dvije nadstrešnice i dogradnjom postojeće benzinske postaje.

Veličina građevinske čestice iznosi 10.788 m² a tlocrtna projekcija poslovne građevine je 885,70 m² (cca. 42 m × 21 m). Visina građevine iznosi 17,90 metara i druga je najviša u zoni (nakon građevine JGL d.d.). Ukupna bruto površina građevine (računajući površine svih etaža) iznosi impozantnih 3.487,68 m².

Namjena nove poslovne građevine  Rijeka-trans je definirana s dvije  funkcionalne jedinice. Prva jedinica je prizemlje građevine gdje će biti ugostiteljski prostor, dok drugi dio predstavljaju četiri etaže koje su projektirane kao uredski prostori.

Uz objekt su predviđena 52 parkirna mjesta, što je sukladno odredbama važeće prostorno-planske dokumentacije, kao i svi ostali parametri; koeficijent izgrađenosti, koeficijent iskorištenosti, priključenje objekta na javnu prometnu površinu i kompletnu infrastrukturu, postotak tj. potreban prostor za zelene površine…

Glavni izvođač radova je Rijeka-trans d.o.o. a u tijeku je postavljanje AB montažne konstrukcije od strane tvrtke GP KRK d.d.  Planirani rok za izgradnju odnosno dovršetak kompletne građevine je ljeto slijedeće godine.

Skip to content