Pored postojećih objekata, zapadni dio Industrijske zone Bakar na Kukuljanovu postaje najveće gradilište u zoni. Jedan od niza objekata koji se započeo graditi investiran je od strane tvrtke Log Expert Three d.o.o.  iz Zagreba.

Riječ je o objektu građevinske bruto površine impresivnih 17.563 m², na zemljištu površine 31.657 m², pravilnog pravokutnog oblike dimenzija  cca.  140 m × 245 m.

Izgradnji su prethodili zahtjevni i obimni zemljani radovi. Naime, postojeće visinske kote terena varirale su od 294,15 m.n.v. do gotovo 305,75 m.n.v. odnosno preko 10 metara, što je u konačnici trebalo nivelirati na jednu kotu koja iznosi 296,10 m.n.v.

Arhitektonska kompozicija i oblikovanje građevine definirane su oblikovnim i tehničkim standardima investitora, a sukladno projektnom zadatku te odredbama prostorno-planske dokumentacije.

Konstrukcija objekta je koncipirana kao AB montažna konstrukcija sastavljena od predgotovljenih konstruktivnih stupova i elemenata krovne konstrukcije. U sklopu distribucijskog centra Kukuljanovo predviđa se izgradnja i uređenje prometnih, pješačkih, manipulativnih, parkirnih i zelenih površina, kao i izvedba požarnog puta.

Osnovna namjena građevine je skladište s uredskim zonama i pratećim prostorima, a u sklopu zahvata izvesti će se portirnica s nadstrešnicom, te ostale tehičke građevine s pripadajućim spremnicima za sprinkler i hidrantsku mrežu.

Objekt je projektirala tvrtka ATP ZAGREB arhitekti i inženjeri d.o.o.  Građevinski radovi dobro napreduju, a završetak izgradnje, tehnički pregled objekta, izdavanje uporabne dozvole i početak rada logističko-distributivnog centra u kojem će biti zaposleno novih 75 djelatnika, očekuje se na proljeće 2023. godine.

VGL d.d. godine kao prvo potpuno privatno farmaceutsko dioničko društvo u Hrvatskoj.

Skip to content