Predmet nabave je mineralna sirovina pogodna za izradu nasipa u Industrijskoj zoni Kukuljanovo na platou oznake A6 definiranom urbanističkim planom.

Procjena potrebne količine mineralne sirovine je do 30.000 m3 u rastresitom stanju a ponuditelj iskazuje cijenu za 1 m3 uključivo s dobavom materijala do navedene lokacije odnosno k.č.br. 922/2, k.o. Kukuljanovo-nova.

Ponuda obuhvaća dobavu i istovar kamene sirovine (razastiranje i zbijanje nisu predmet ponude).

Za više informacija preuzmite privitak.

PRIVITAK:

Skip to content