U središnjem dijelu zone (nasuprot objekta tvrtke FEROTERM), započela je ovih dana izgradnja novog gospodarskog objekta – proizvodnog, skladišnog i prodajnog centra tvrtke IVERPAN d.o.o.  čije je sjedište u Goričici u zagrebačkoj županiji, na sjeveroistočnoj administrativnoj granici Grada Zagreba.  

Društvo Iverpan d.o.o. postoji već više od trideset godina, a osnovna vizija ove uspješne obiteljske tvrtke je vođena idejom kako učiniti svoj dom jedinstvenim i ugodnim mjestom za život.

Poznati su po bogatoj ponudi iverala, okova, pribora i ostalih pločastih materijala, uvodeći nove procese i tehnologije u proizvodnju, kako bi se u konačnici dobio što kvalitetniji a s druge strane cjenovno povoljniji proizvod.

Postupnim rastom i razvojem došli su do preko 200 zaposlenih na ukupno pet lokacija u Hrvatskoj; Zagreb Žitnjak, Zagreb Stenjevec, Varaždin, Slavonski Brod i Zadar, a područje Industrijske zone Bakar na Kukuljanovu prepoznali su i izabrali  kao svoju slijedeću lokaciju za poslovanje.

Na katastarskoj čestici broj 315, k.o. Kukuljanovo-nova, površine 5.619 m²,  P.R.I.N.G. PROJEKT d.o.o. projektirao je proizvodno-poslovni centra IVERPAN. Građevina je katnosti P+1, dimenzija 50×24 m, visina građevine do gornjeg ruba krovnog vijenca iznosi 7,90 m mjereno od nivelacijske kote najniže razine okolnog uređenog terena, dok ukupna bruto površina objekta iznosi 1777,41 m². U prizemlju je projektirano skladište i zaseban uredski prostor za skladištara, radionica s kompresorom, sanitarni čvor s garderobom i vatrodojavna centrala. Na katu je veliki prodajno-izložbeni prostor pločastih materijala s uredskim prostorima, kao i pomoćnim sanitarnim i garderobnim prostorima. Treba naglasiti i da se na krovu građevine predviđa postavljanje fotonaponskih ćelija za proizvodnju električne energije.

Građevinska čestica na kojoj je započela izgradnja ima direktan priključak na prometnicu i kompletnu infrastrukturu. Radove izvodi tvrtka GP KRK d.d. a nadzorni inženjer je  Milan Čendak, dipl.ing.građ.

Po izgradnji novog centra tvrtke IVERPAN, zaposliti će se novih desetak radnika a vjerujemo da će i u našoj zoni društvo nastaviti svoje uspješno poslovanje.

Skip to content