Slobodna zona

Carinske olakšice i postupak

Opći uvjeti poslovanja

Stjecanje olakšica i pogodnosti

Prema Zakonu, stjecanje carinskih olakšica odnosno pogodnosti u Slobodnim zonama Republike Hrvatske određeno je Zakonom o slobodnim zonama (Sl. list br. 44/96).

Carinske olakšice u Slobodnim zonama usko su povezane sa poreznim pogodnostima, koje se odnose na indirektne porezne obveze, odnosno PDV koji se plaća na dodanu vrijednost robe, što je određeno Zakonom o porezu na dodanu vrijednost kao i Zakonom o slobodnim zonama.
Prema naprijed navedenim temeljnim Zakonima, područje Slobodne zone ne tretira se kao domaće, tuzemno područje, u smislu plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost proizvoda. Svrha ovakve definicije Slobodnih zona je privući investitore i investicije u hrvatsko gospodarstvo, omogućavajući povoljnije i profitabilnije uvjete poslovanja nego u drugim dijelovima Republike.

To je razlog zbog čega su, prije svega, slobodne zone u Hrvatskoj vrlo pogodne za proizvodnju, izradu, preoblikovanje i finalnu obradu tranzitne robe, imajući također i značajne prednosti za robu namijenjenu hrvatskom tržištu.

Slobodna zona Kukuljanovo smještena u Industrijskoj zoni Bakar u zaleđu Rijeke, najveće hrvatske luke namijenjene tranzitu robe iz cijele centralne Europe, ima velike razvojne šanse i mogućnosti da postane centar za ulazak roba na područje cijele Europe koristeći se pri tom pogodnostima koje nudi status korisnika Slobodne zone.

Carinski postupci

Slobodna zona Kukuljanovo

Korisnicima Zone dopušteno je slobodno smještati svoju robu u Zoni. Za robu smještenu u Zoni, koja nije namijenjena trgovini na domaćem tržištu, ili je već iskorištena ili potrošena u skladu sa zakonom, ne naplaćuju se ni carinske pristojbe, niti porez na dodanu vrijednost (PDV), niti se primjenjuju bilo kakve druge mjere ili propisi ekonomske politike.

Ako se ova roba iz Slobodne zone proda na tržištu Republike Hrvatske, na nju se primjenjuju propisi koji vrijede za uvoz robe u Hrvatsku, odnosno potrebno je platiti carinsku pristojbu prema važećim uvoznim carinskim stopama, ali samo za onaj dio robe, koji je unesen iz inozemstva. To znači da se na vrijednost koja je dodana u Zoni, ne plaća nikakva carina, budući da je ona smještena na području Republike Hrvatske.

Prednosti poreza na dodanu vrijednost usko su povezane sa carinskim olakšicama, sa jedinom razlikom da se porez na dodanu vrijednost plaća kako na vrijednost robe iz inozemstva, tako i na vrijednost koja je dodana u Slobodnoj zoni, odnosno na prodajnu cijenu robe.

Kada se roba unosi ili iznosi izvan Slobodne zone, carinski nadzor i formalnosti obavljaju se na isti način kao za tranzitnu robu. Za robu koja je uvezena u Hrvatsku iz Slobodne zone, mora se sastaviti Uvozna carinska deklaracija.

Ista regulativa koja se primjenjuje na robu, također vrijedi i za opremu koja se koristi u Slobodnoj zoni. To znači da u Zoni može biti smještena sva potrebna proizvodna i druga oprema, bez plaćanja carinskih pristojbi, poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i svih ostalih uvoznih ograničenja hrvatskog zakonodavstva.

Prema zakonskim propisima i odredbama, korisnik Slobodne zone dužan je voditi evidenciju o robi koja ulazi u Slobodnu zonu, o njenom korištenju i kretanju unutar Zone, kao i o robi koja izlazi iz Zone. Korisnik Zone dužan je voditi knjigovodstvo za svoje poslovanje u Slobodnoj zoni, ili imati posebno knjigovodstvo za dio svojih poslova koje obavlja u Slobodnoj zoni.

Organizacija poslovanja

Dopuštene poslovne djelatnosti

U Slobodnoj zoni Kukuljanovo dopušteno je obavljanje sljedećih poslovnih djelatnosti:

  • proizvodnja roba
  • oplemenjivanje odnosno poboljšanje roba
  • trgovina na veliko i trgovinsko posredovanje
  • pružanje usluga
  • bankovno poslovanje i ostali financijski poslovi
  • usluge osiguranja i reosiguranja osoba i imovine

Prije početka poslovnih djelatnosti u Slobodnoj zoni, korisnik je dužan ispuniti sve zahtjeve i uvjete potrebne za obavljanje predmetne djelatnosti i određene zakonom, kao što je to registracija predmeta poslovanja na Trgovačkom sudu ili pri Obrtničkoj i Privrednoj komori, udovoljavajući obveznim tehničkim, zdravstvenim, te uvjetima očuvanja okoliša i drugim uvjetima zakonom određenim za takvu djelatnost, te pribaviti odgovarajuće Rješenje nadležnog suda ili nadležnog upravnog organa.

Područje Slobodne zone kojim se korisnik služi mora biti ograđeno i obilježeno. Poslovanje na tom području odvija se isključivo kroz posebne ulaze i izlaze.

Ograda, te ulazi i izlazi korištenih dijelova Slobodne zone moraju biti na odgovarajući način uređeni, osigurani i noću osvijetljeni.

Na ulaznim i izlaznim dijelovima područja Slobodne zone, mora se osigurati mogućnost carinske kontrole.

Često postavljena pitanja

Odgovori na neka od najčešćih pitanja o carinskim pristojbama.

Kada je moguće koristiti carinske olakšice odnosno pogodnosti?
U prvom redu, carinske olakšice se mogu koristi već u samom trenutku dobivanja službenog rješenja Ministarstva gospodarstva, kojim se potvrđuje da određeni dio Slobodne zone, gdje se odvija poslovna djelatnost, udovoljava tehničkim i organizacijskim zahtjevima za početak obavljanja posla, odnosno da je omogućena carinska kontrola ulaska i izlaska robe. Ovo Rješenje Ministarstva gospodarstva izdaje se na temelju izvještaja posebnog povjerenstva.

Mogu li se ove carinske olakšice koristiti za objekte u izgradnji u Slobodnoj zoni, odnosno na uvezenu opremu i sl.?
Carinske olakšice mogu se također koristiti za uvezene dijelove konstrukcije objekata, opreme i sl. od samog trenutka dobivanja službenog rješenja Ministarstva gospodarstva, kojim se potvrđuje da dio Slobodne zone, gdje se ovakva izgradnja obavlja, udovoljava tehničkim i organizacijskim uvjetima za početak posla.

Kako je moguće ostvariti izvoz usluga u Slobodnu zonu?
Radi ostvarenja izvoza usluga u Slobodnu zonu, navedena usluga mora biti namijenjena korisniku Slobodne zone, što korisnik dokazuje predočenjem Ugovora o korištenju slobodne zone. Ako se takva usluga obavlja na području Slobodne zone, ne naplaćuje se nikakav porez na dodanu vrijednost (PDV). Ako neka tvrtka želi prodati usluge korisnicima Zone i iskoristiti sve pogodnosti Slobodne zone, ta tvrtka mora napraviti Ugovor o korištenju Zone, imati ured u Zoni, pri čemu se naglašava da se ove olakšice smiju primjenjivati samo na usluge pružene korisnicima Zone.

Korisne informacije

karta-zone
tko-je-u-zoni
brosura