Novosti

Srijeda, 06 Svibanj 2015 00:00

Sakupljano 3.460 kg otpada u Industrijskoj zoni

U skolopu ekološke akcije Zelena čistka, koju je na području Industrijske zone Bakar na Kukuljanovu, ali i većini bakarskih naselja organizirao Grad Bakar u suradnji s bakarskim udrugama i društvima, sakupljeno je 3.460 kg otpada na području Industrijske zone te ostalim mjestima ukupno 2.000 kg otpada.

U čišćenju Industrijske zone sudjelovalo je 120 sudionika, građana Škrljeva, Zlobina, Bakra i Kukuljanova, članovi DVD-a s područja grada Bakra, članovi tri lovačka društva i tete Dječjeg vrtića Bakar. Ostala naselja Grada Bakra organizirali su lokalna čišćenja u svojim mjestima. Ručak za sve sudionike organiziran je u Domu kulture na Kukuljanovu.

Grad Bakar već petu godinu za  redom provodi akciju čišćenja okoliša od otpada odloženog u prirodi, pa se i ove godine uključio u sklopu akcije Zelena čistka - jedan dan za čisti okoliš, koja se organizira na nivou cijele Hrvatske. Iako su se čistila sva bakarska naselja, posebna pažnja, kao i uvijek, posvećena je području Industrijske zone Bakar na Kukuljanovu.