Novosti

Ponedjeljak, 12 Kolovoz 2013 00:00

Izgrađeni kružni tok pušten u promet

Kontinuiranim razvojem Industrijske zone Bakar, u zadnjih 5-6 godina došlo je do znatnog povećanja prometa u zoni.

Najkritičnije mjesto se pokazalo centralno raskrižje na sjevernom ulazu u zonu iz pravca Čavle, kod trgovačkih centara. Stoga je na inicijativu Grada Bakra i Industrijske zone d.o.o. pokrenut postupak projektiranja rekonstrukcije postojećeg raskrižja.

Treba napomenuti da je do prije godinu dana ova prometnica bila državna cesta a novom klasifikacijom prometnica definirana je kao županijska cesta. Iz tih razloga prvobitni investitor Hrvatske ceste prepustio je dokumentaciju i cjelokupnu investiciju Županijskoj upravi za ceste kao novom investitoru i zbog toga je došlo i do određenog kašnjenja s početkom realizacije cijele investicije.

Po dobivanju potrebne dozvole za građenje, provedenom postupku javne nabave i odabiru izvođača radova, radovi su uspješno privedeni kraju u skladu s terminskim planom.

Rekonstrukcija raskrižja se sastoji od preuređenja četverokrakog raskrižja u raskrižje tipa kružnog toka odnosno rotora s jednotračnom kružnom prometnicom vanjskog promjera 40 metara. Širina voznog traka je 6 metara s proširenjem za vangabaritna vozila od 2 metra.

Tehnički pregled izgrađenog kružnog toka je uspješno okončan i 02. kolovoza 2013. godine je izdana uporabna dozvola  te je rekonstruirano raskrižje pušteno u promet.

Već nakon par dana uporabe kružnog toka, očita su poboljšanja tehničkih karakteristika raskrižja a isto tako je značajno povećana sigurnost i služnost samog raskrižja.

Grad Bakar, Industrijska zona d.o.o. Bakar i GKD Dobra d.o.o. dodatno su hortikulturno uredili „rotor“, tako da je isti poprimio prepoznatljivi vizualni identitet.

Zahvaljujemo svim sudionicima u gradnji; investitoru, projektantima, geodetima, izvođačima i nadzornom inženjeru na uspješno okončanim radovima a svim poslovnim subjektima i posjetiteljima zone zahvale na razumijevanje tijekom izvođenja radova.