Novosti

Ponedjeljak, 21 Siječanj 2019 00:00

Otvorena benzinska postaja Rijeka-trans

Neposredno uz novoizgrađeni kružni tok na južnom dijelu zone, krajem siječnja je dovršen još jedan značajni projekt tvrtke RIJEKATRANS d.o.o. koja već posluje na ovom području, ali je ovom novom investicijom teškom gotovo 15,5 milijuna kuna učinila značajan iskorak u daljnjem razvoju.


Na zemljištu površine 10.788 m² koje se nalazi uz županijsku cestu oznake Ž 5205 (preko puta objekata društva Jasmin maziva i Metis) izgrađena je i nakon dobivanja uporabne dozvole puštena u rad stanica za opskrbu gorivom i naftnim derivatima odnosno kamionski terminal s pratećim objektima.

Glavni projekt je djelo ovlaštenog arhitekta Tomislava Kukina, osmišljen kao Terminal Rijeka-trans, a sastoji se od benzinske postaje, spremišta, hladne komore, garderobe i sanitarnog prostora za osoblje benzinske postaje, kao i sanitarija za korisnike odnosno za osobe smanjene pokretljivosti, kotlovnice i caffe bara.

Vanjski dio projekta se sastoji od natkrivenog prostora s 10 istakališnih mjesta, 4 ukopana spremnika za 2 vrste goriva, 3 spremnika volumena po 50 m³ za EURODIESEL i jedan spremnik od 50 m³ za EUROSUPER 95 gorivo, ukopani UNP spremnik volumena 10 m³, podzemni spremnik aditiva za gorivo volumena 10 m³, uslužni uređaj za opskrbu vozila zrakom i vodom te boks za smještaj plinskih boca. U krugu terminala nalazi se i autopraonica koja se sastoji od automatske autopraonice za kamione, praonica za mala vozila, strojarnice, tri boksa za self-service pranje i četiri boksa za pranje na otvorenom. Na Terminalu je zaposleno 25 osoba a benzinska postaja je otvorena 24 sata.

Prema informacijama investitora, ovo je samo prva faza cjelokupnog kompleksa, dok se u drugoj fazi očekuje izgradnja poslovne građevine – hotela na više etaža s pratećim sadržajima (poslovni prostori ugostiteljske i uredske namjene).