Novosti

Ponedjeljak, 28 Siječanj 2019 00:00

RIVEN d.o.o. – započela izgradnja još jednog gospodarskog objekta u zoni

U siječnju ove godine, tvrtka RIVEN d.o.o. je započela izgradnju gospodarske građevine proizvodno-poslovne namjene za sklapanje, skladištenje i prodaju autodijelova i autoservisa s pripadajućim uredima.

Lokacija objekta je neposredno uz glavnu županijsku prometnicu u zoni oznake ŽC 5205, kod novoizgrađenog kružnog toka, nasuprot isto tako novootvorene benzinske postaje Rijekatrans. Za sada su u tijeku iskopi temelja, ali kako se radi o građevini jednostavne tlocrtne površine na poravnatom i komunalno potpuno opremljenom zemljištu, radovi bi uz povoljne vremenske prilike trebali brzo napredovati.

Veličina građevinske čestice iznosi 7.498 m² sa izvedenim direktnim priključkom na javnu prometnu površinu na zapadnoj strani parcele. Glavni projekt potpisuje ovlašteni arhitekt Igor Pangos, koji je osmislio objekt tlocrtne površine 1.482,70 m², dok je ukupna bruto razvijena površina 2.762,37 m². Katnost je dvije etaže, prizemlje + kat (P+1), a u dijelu građevine, unutar prizemlja, interpolirana je međuetaža tj. galerija. Visina objekta od najniže kote terena uz građevinu do krovnog vijenca iznosi 10,90 m.

U prizemlju objekta nalaze se proizvodni prostor za sklapanje autodijelova, maloprodaja i veleprodaja rezervnih autodijelova, skladište, sanitarije, autoservis osobnih i teretnih vozila, uredi, podizna teretna platforma i vanjsko požarno stubište.

Na međuetaži su projektirane garderobe i uredi, dok se na katu predviđa skladište gotovih dijelova i rezervnih autodijelova.

Završetak izgradnje objekta se očekuje sredinom ove godine a planirano je zapošljavanje 25 radnika.