Novosti

Ponedjeljak, 28 Svibanj 2018 00:00

Rijeka-trans d.o.o. u još jednom investicijskom projektu

Trvtka Rijeka-trans d.o.o. koja već posluje u Industrijskoj zoni Kukuljanovo na adresi Kukuljanovo 337, kreće u novi investicijski ciklus.

Na zemljištu površine 10.788 m² koje se nalazi uz županijsku cestu oznake Ž 5205 (preko puta objekata društva Jasmin maziva i Metis) tijekom svibnja 2018.g. započela je izgradnja stanice za opskrbu gorivom i naftnim derivatima i kamionskog terminala s pratećim objektima. 

Glavni projekt je djelo ovlaštenog arhitekta Tomislava Kukina i u cijelosti je uklopljeno s kružnim tokom koji je također u izgradnji. Terminal Rijeka-trans sastoji se od benzinske postaje, spremišta, hladne komore, garderobe i sanitarnog prostora za osoblje benzinske postaje, kao i sanitarija za korisnike odnosno za osobe smanjene pokretljivosti, kotlovnice i caffe bara. Vanjski dio projekta se sastoji od natkrivenog prostora s 10 istakališnih mjesta, 4 ukopana spremnika za 2 vrste goriva, 3 spremnika volumena po 50 m³ za EURODIESEL i jedan spremnik od 50 m³ za EUROSUPER 95 gorivo, ukopani UNP spremnik volumena 10 m³, podzemni spremnik aditiva za gorivo volumena 10 m³, uslužni uređaj za opskrbu vozila zrakom i vodom te boks za smještaj plinskih boca. U krugu terminala nalazi se i autopraonica koja se sastoji od automatske autopraonice za kamione, praonica za mala vozila, strojarnice, tri boksa za self-service pranje i četiri boksa za pranje na otvorenom.

Koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti u potpunosti su u skladu s odredbama urbanističkog plana tj. građevinske dozvole. Katnost objekta je P (prizemlje) a tlocrtni gabariti benzinske postaje iznose 18,14 × 21,14 m = 383,44 m². Ukupna neto površina svih objekata na budućem terminalu Rijeka-trans iznositi će 694,01 m².

Završetak izgradnje planira se do sredine kolovoza, kada se očekuje i okončanje radova izgradnje tj. puštanje u promet novog kružnog toka na koji se terminal direktno spaja.

Prema informacijama investitora, ovo je samo prva faza cjelokupnog kompleksa, dok se u drugoj fazi očekuje izgradnja poslovne građevine odnosno hotela na 6 etaža s pratećim sadržajima (poslovni prostori ugostiteljske i uredske namjene).