Novosti

Četvrtak, 08 Lipanj 2017 00:00

Priprema projekata za fondove EU

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3a „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“ OPKK-a, financiranog sredstvima EFRR-a. Projektni prijedlozi zaprimaju se od 22.5. do 22.9.2017. godine.

Opći cilj ovog Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 1.000.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 10.000.000,00 HRK.

Specifični ciljevi:
1. intenzitet aktivacije zone
2. porast broja poduzeća koja posluju u zoni.

Ukupan iznos Poziva: 76.000.000,00 kuna
Trajanje projekata: 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora

Grad Bakar i Industrijska zona d.o.o. provode intenzivne aktivnosti na pripremi projekata koje će kandidirati na navedeni Poziv. U cilju kvalitetne pripreme kompletne obilne dokumentacije, angažirana je tvrtka SENSUM d.o.o. Rijeka, koja će objediniti projektni prijedlog i u zadanom roku ga dostaviti nadležnom ministarstvu.

U pripremi je nekoliko novih prometnica s kompletnom infrastrukturom ukupne dužine oko 1.500 m, uz koje se veže cca. 200.000 m² zemljišta, koje će po izgradnji biti ponuđeno novim investitorima i na taj način u potpunosti ostvariti opći i specifični cilj natječaja.