Novosti

Ponedjeljak, 17 Listopad 2016 00:00

Uspješna akcija darivanja krvi

U organizaciji Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, i  u suradnji s Aktivom darivatelja krvi Bakar, dana 7. listopada 2016.g. /petak/, održana je redovita akcija darivanja krvi u poslovnoj zgradi Industrijske zone d.o.o. na Kukuljanovu.
U višenamjenskoj dvorani u prizemlju upravne zgrade, pripremljeni su kvalitetni uvjeti za darivanje, od samog prijema darivatelja do punkcije te kasnijeg zahvalnog obroka.

Na akciji je darivanju pristupilo 38 darivatelja od kojih je dvoje odbijeno iz zdravstvenih razloga te je u konačnici prikupljeno 36 doza krvi. Među darivateljima bilo je 5 žena i 31 muškarac a jedan je darivatelj dao krv po prvi put. Veći dio darivatelja bili su članovi Aktiva DDK Bakar, koji su na akciju bili i osobno pozvani, no akciji se pridružio i određeni broj zaposlenika poslovnih subjekata zone kojima su od strane uprave Industrijske zone d.o.o. proslijeđeni pozivi. Po održanoj akciji, organizator Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, uputio je zahvalu svim učesnicima na ovoj humanoj djelatnosti kojom se osiguravaju uvjeti za siguran život cijele zajednice.