Novosti

Srijeda, 20 Siječanj 2016 00:00

Započela izgradnja nove prometnice u zoni

Po dobivenoj građevinskoj dozvoli, investitor Grad Bakar je proveo natječaj za odabir najpovoljnijeg izvođača za izgradnju građevine javne i komunalne infrastrukture – sabirne ceste s infrastrukturom za platoe A 1.3 – A 1.7 u Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo.

Ugovor o izvođenju radova potpisan je s tvrtkom MEŽNAR d.o.o. Karlovac, koja je ovih dana započela s izgradnjom. Sabirna cesta je sukladna Urbanističkom planu uređenja Radne zone R-27 (SN PGŽ broj 19/01, isp. 21/01 i isp. 27/08). Trasa projektirane prometnice položena je dijelom po postojećoj prometnici, a dijelom po terenu. Niveleta projektirane prometnice položena je približno po niveleti postojeće ceste i usklađena je s postojećom željezničkom prugom odnosno industrijskim kolosijekom.

Cesta je planirana kao dvosmjerna, dimenzionirana za teški promet s jednostranim nogostupom širine 1,5 m, max. uzdužnog nagiba 6,50 %, reguliranom odvodnjom, poprečnim nagibima za brzine do 50 km/h i kamionski promet, ukupne dužine L = 181,00 m, od toga cesta prema platou A 1.3 dužine L = 153,70 m i odvojak za plato A 1.7 dužine L = 27,30 m.

U sklopu izvođenja radova izgradnje prometnice, riješiti će se:
fekalna kanalizacija i oborinska odvodnja,
vodoopskrba za sanitarno-tehnološke i protupožarne potrebe,
telekomunikacije,
javna rasvjeta,
elektroinstalacije.

Izgradnjom navedene ceste, omogućiti će se stavljanje u funkciju radnog platoa oznake A 1.3 površine 24.000 m²  i  radnog platoa oznake A 1.7 površine 10.000 m², odnosno obogatiti će se ponuda potencijalnim investitorima s kvalitetnim lokacijama za izgradnju novih gospodarskih objekata.