Raspoloživa zemljišta

Trenutno raspoloživa zemljišta za investitore

Industrijska zona d.o.o. je u okviru svoje razvojne strategije pripremila niz građevinskih zemljišta koja su sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji predviđena za izgradnju gospodarskih građevina.

Svi platoi su uređeni i potpuno komunalno opremljeni:

  • prometnica s izvedenim pristupom na građevinsku česticu
  • sanitarni i protupožarni vodovod
  • oborinska i fekalna kanalizacija
  • javna rasvjeta
  • mogućnost priključka na plinsku, elektro i TK mrežu.

U ponudi su građevinska zemljišta raznih veličina, koja je moguće parcelirati i na manje platoe, ovisno o potrebama ulagača i konfiguraciji terena.

Korisne informacije

karta-zone
tko-je-u-zoni
brosura