Multimedija

Primorsko-Goranska županija

Cjelokupno područje Republike Hrvatske podijeljeno je na 21 županiju, među kojima je i Primorsko-goranska županija.

Primorsko-goranska županija smještena je na sjevernom dijelu hrvatskog Jadrana. Njezin značaj leži u njenom geografskom položaju. Županija je smještena na sjecištu prometnih pravaca od centralne Europe do Jadrana i Mediterana. Regija također povezuje dva najznačajnija centra u Hrvatskoj, Zagreb kao glavni grad i Rijeku kao najveću hrvatsku luku.

Prema prirodnim i ekonomskim karakteristikama, ova Županija obuhvaća tri različita regionalna područja:

  • Gorski kotar, sa razvijenom šumarskom industrijom, preradom drva i drvnom industrijom
  • Otoke sa razvijenim turizmom i ugostiteljskom djelatnošću, uz nešto poljoprivrede i ribarstva
  • Obalno područje kao industrijski centar s razvijenim transportnim i prometnim vezama

Prostor Primorsko-goranske županije dijeli se na tri dijela - goransko područje, primorsko i otočno područje i obuhvaća površinu od 7.931 km2, od čega na kopneni dio otpada 3.587 km2 a na morski dio 4.344 km2.
Primorsko-goranska županija obuhvaća 14 gradova i 22 općine te 510 naselja u sastavu gradova i općina u kojima, prema popisu iz 2011.g., ukupno živi 296.195 stanovnika. Sjedište i najveći grad  Županije je Rijeka s 128.624 stanovnika, ostali veći gradovi su Opatija (11.659), Crikvenica (11.122), Kastav (10.440), Bakar (8.279), Mali Lošinj (8.116) stanovnika itd.

U regiji postoji nekoliko vrsta klime. Područje otoka i obale ima mediteransku klimu, dok je klima u zaleđu kontinentalna.

Na razvoj Primorsko-goranske županije posebno je utjecala njena povezanosti sa glavnim prometnim pravcima, zahvaljujući svojem atraktivnom geografskom položaju. Stoga su postojeći gospodarski objekti uglavnom smješteni na obalnom području Županije, uključujući i Industrijsku zonu i Slobodnu zonu na Kukuljanovu.